Μετάφραση και σύνταξη επιχειρηματικών εγγράφων στην αγγλική γλώσσα — η υπηρεσία BlueChip English™

Υπηρεσίες μετάφρασης, επιμέλειας και σύνταξης επιχειρηματικών εγγράφων ανώτατης ποιότητας στα αγγλικά Ηνωμένου Βασιλείου και ΗΠΑ για εταιρίες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και τεχνολογίας που δραστηριοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η υπηρεσία αυτή έχει αναπτυχθεί για τους «Blue Chip» πελάτες μας που δραστηριοποιούνται στους τομείς των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και της τεχνολογίας σε αγορές όπου δεν ομιλείται η αγγλική γλώσσα.

Χρησιμοποιούμε μία μοναδική διαδικασία τριών σταδίων προκειμένου να μετατρέψουμε τα έγγραφά σας σε αγγλικό κείμενο ανώτατης ποιότητας:

 • Στάδιο 1 Μετάφραση από εξειδικευμένους μεταφραστές στο Ηνωμένο Βασίλειο, με μητρική γλώσσα την αγγλική
 • Στάδιο 2 Επιμέλεια και διόρθωση από επιμελητή στο Ηνωμένο Βασίλειο ή τις ΗΠΑ
 • Στάδιο 3 Αναθεώρηση από επιμελητή εξειδικευμένο στη συγκεκριμένη θεματολογία (προαιρετικά)

Στα έγγραφα που μεταφράζουμε περιλαμβάνονται ενδεικτικά:

 • Ετήσιες Εκθέσεις
 • Ενημερωτικά Δελτία Επενδύσεων
 • Χρηματοοικονομική Έρευνα & Ανάλυση
 • Οικονομικές Αξιολογήσεις
 • Ενημερωτικά Δελτία ΑΔΠ
 • Συμφωνίες Χρηματοδότησης & Πίστωσης
 • Δελτία Τύπου
 • Μελέτες Περιπτώσεων
 • Σενάρια Εταιρικών DVD/CD

Οι γλώσσες τις οποίες μεταφράζουμε στα αγγλικά Ηνωμένου Βασιλείου και ΗΠΑ είναι, μεταξύ άλλων:

 • Αραβικά
 • Ολλανδικά
 • Κινέζικα
 • Γερμανικά
 • Ελληνικά
 • Γαλλικά
 • Ρώσικα
 • Ιταλικά
 • Ιαπωνικά
 • Ισπανικά
 • Πορτογαλικά
 • Τούρκικα
 • Πολωνικά

Δείγματα μεταφράσεων BlueChip English™

Δείγμα 1   Ετήσια έκθεση

The year 2013 was marked by important changes and noteworthy achievements at Group level. The board of directors, working closely with the Group executive management, broadened its vision and, at the beginning of the year, approved a new strategic approach with targets covering the three years from 2013 to 2016. Our main objective is to get the Group back on track to achieve a steady rise in profits, with a view to maximising benefits to our shareholders, our customers and the Group’s employees. These targets were exceeded. Profits after tax rose by 88% in 2013 to EUR 130 million and the expenditure to income ratio dropped to 56.7%, compared with 62.3% in 2012 and a three-year target of less than 58%.

Δείγμα 2   Οικονομική αξιολόγηση

By reviewing the national index of consumer prices’ (NICP) basket and weightings, the 2014 reform puts an end to the significant ageing of the index. Its loss of representativeness had, in fact, become particularly pronounced in 2012 and 2013, and it was not neutral in terms of inflation. Over this period, discrepancies between inflation measured according to the NICP and that measured according to the harmonised index of consumer prices (HICP) amounted to around 0.25 of a percentage point per annum. Thanks to the reform, the discrepancy between the NICP and the HICP should become considerably smaller from 2015 onwards.

Δείγμα 3   Δελτίο τύπου

XYZ planning capital increase with an issue volume of CHF 110 million XYZ Immobilien Holding AG is planning to undertake a capital increase with subscription rights offer for an issue volume of approximately CHF 110 million. Some of the proceeds will be used to expand the real estate portfolio further. The two principal shareholders will be taking part in the capital increase and Bank XYZ (Schweiz) AG has been appointed to carry out the transaction.